PLX: Động lực tăng trưởng 2020 vẫn đến từ việc mở thêm cửa hàng xăng dầu mới và gia tăng sản lượng xuất bán nội địa

➡️ Dự báo kết quả kinh doanh 2020. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ tăng trưởng sản lượng xăng dầu xuất bán với số COCOs tăng thêm 2020 dự báo là 76 cửa hàng, sản lượng xăng dầu xuất bán tăng thêm từ cửa hàng COCOs mở mới dự báo khoảng 150.500 m3 . Với giả định giá dầu Brent trung bình năm 2020 ở mức 60 USD/thùng, giảm 7% so với năm 2019, giá các sản phẩm xăng dầu dự báo giảm 2% - 4% tùy sản phẩm.p theo được giả định giảm 5% mỗi năm so với năm liền trước.

Doanh thu và lợi nhuận 2020 dự báo lần lượt là 199.617 tỷ đồng và 4.417 tỷ đồng, thay đổi lần lượt 2,2% và -4,2% so với năm 2019. Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ chủ yếu do năm 2019 lợi nhuận tăng mạnh do tỷ giá có giai đoạn quay đầu giảm và cả năm dự báo chỉ mất giá không quá 1,0%.

➡️ Dự báo kết quả kinh doanh 2019. Chúng tôi hạ dự báo về doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2019 xuống mức 195.300 tỷ đồng và 4.609 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,7% và 12,4% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu giảm so với dự báo gần nhất của BVSC chủ yếu do giá dầu Brent diễn biến khó lường, giá dầu Brent trung bình năm 2019 chỉ ở mức 65 USD/bbl, thấp hơn 9,3% so với năm 2018. Mặt bằng giá xăng trung bình 2019 thấp hơn 3,5% yoy, giá dầu DO 0,001S thấp hơn 3,0% yoy, giá dầu DO 0,05S thấp hơn 4,0% yoy.

➡️ Định giá và khuyến nghị. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM với PLX dựa trên kết quả định giá các phương pháp P/E, P/S, FCFE, FCFF là 70.300 đồng/cổ phần.

 

 

 

(theo BVSC)

Trên đây là cập nhật, đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của PLX. Với tín hiệu Mua/Bán Quý vị nên theo dõi Trực tiếp tại www.topinvest.vn để có những quyết định Mua/Bán hiệu quả, chủ động với thị trường chung tại từng thời điểm cụ thể.

Bình luận về báo cáo
HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index -10.91 %
TopInvest 35.8 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 3.5 %
Tháng 7 0 %
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12