Báo cáo phân tích

Đánh giá nhanh: DHC

Cơ hội đầu tư MWG

Cơ hội đầu tư MWG

Cập nhật kinh doanh VRE

Cập nhật kinh doanh VRE

Cơ hội đầu tư POW

Cơ hội đầu tư POW

Cơ hội đầu tư BVH

Cơ hội đầu tư BVH

Cơ hội đầu tư PHR

Cơ hội đầu tư PHR

Cơ hội đầu tư FRT

Cơ hội đầu tư FRT

Cơ hội đầu tư VHM

Cơ hội đầu tư VHM

Cơ hội đầu tư DIG

Cơ hội đầu tư DIG

HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index -0.56 %
TopInvest 56.5 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 3.5 %
Tháng 7 6.9 %
Tháng 8 9.3 %
Tháng 9 4.5 %
Tháng 10 0 %
Tháng 11
Tháng 12