HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index 12.13 %
TopInvest 21.4 %
Năm 2021 Lãi ròng
Tháng 1 8.3 %
Tháng 2 9.9 %
Tháng 3 3.3 %
Tháng 4 0 %
Tháng 5 0 %
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12