POW: Vũng Áng 1 chuyển mình

Đóng góp tích cực từ chêch lệch tỷ giá hối đoái

Trong 3Q2019, doanh thu đạt 7,924 tỷ đồng (+16% n/n) chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm đạt 4,939 triệu kWh (+14% n/n). Bên cạnh đó, phần sản lượng bán trên thị trường cũng được hưởng lợi do giá SMP trung bình cao gần gấp đôi, trong khi đó giá khí đầu vào giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp cải thiện lợi nhuận gộp lên 1,193 tỷ đồng (+21% n/n). Ngoài ra, lãi từ chênh lệch tỷ giá thực sự là động lực đẩy lợi nhuận ròng 3Q2019 của PV Power tăng gấp 4 lần từ 186 tỷ đồng lên 793 tỷ đồng. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 64% so với cùng kỳ, ghi nhận 284 tỷ đồng chủ yếu là chi trả lãi vay và ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá 53 tỷ đồng thay vì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá khổng lồ 495 tỷ đồng trong 3Q2018.

Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng trưởng ấn tượng

Trong 3Q2019,tất cả các nhà máy nhiệt điện của công ty đều ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số ấn tượng trong sản lượng điện thương phẩm. Cụ thể: (1) Nhiệt điện Vũng Áng 1 tạo đột phá. Mặc dù được xem là “lỗ đen” trong hoạt động kinh doanh PV Power năm 2018, nhưng với mức tăng trưởng 44% trong 3Q2019 nhờ vào sản lượng than đầu vào được đảm bảo và không xảy ra sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, Vũng Áng 1 đang dần ổn định và có đóng góp tích cực cho PV Power trong tương lai gần. (2) Nhiệt điện Nhơn Trạch 1&2 đạt tăng trưởng sản lượng điện 20% n/n, phù hợp với dự báo của chúng tôi, chủ yếu nhờ đủ khí chạy và El-Nino kéo dài. (3) Sản lượng điện Cà Mau 1&2, tuy nhiên, chỉ tăng 10% n/n. Nguyên nhân là do từ ngày 05-18/09/2019, giàn cung cấp khí PM3 – Cà Mau ngừng để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ và từ ngày 25-28/9/2019, lưu lượng cấp khí từ PV Gas giảm, việc vận hành nhà máy cũng chịu ảnh hưởng trong những ngày này. Do đó, sản lượng thực tế của Cà Mau 1&2 chỉ đạt 275 triệu Kwh trong tháng 09/2019, thấp hơn 50% so với kế hoạch sản lượng được giao là 580.5 triệu Kwh.

Điểm nhấn Cà Mau 1&2

Trong 3 tháng cuối năm 2019, PV Power sẽ đưa ra thông báo chính thức về việc tham gia CGM của Cà Mau 1&2, đi cùng là các điều khoản về sản lượng Qc của 2 nhà máy này. Nếu đề xuất sửa đổi mới nhất cho Thông tư 45/2018/TT-BTC (tỷ lệ alpha được đàm phán cho từng tổ máy phát điện trong phạm vi 60% -100%) được thông qua, có khả năng cao Cà Mau 1&2 duy trì sản lượng điện hợp đồng 100% PPA. Chúng tôi kỳ vọng sự tham gia của Cà Mau 1&2 sẽ ảnh hưởng đáng kể, không chỉ giá trần của CGM mà cả tình hình SXKD của PV Power năm 2020. Giả sử Cà Mau 1&2 đạt tỷ lệ alpha 100%, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST của PV Power sẽ đạt lần lượt là 38,755 tỷ đồng (+12% n/n) và 3,088 tỷ đồng (+4% n/n).

Trên đây là cập nhật, đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của POW. Với tín hiệu Mua/Bán Quý vị nên theo dõi Trực tiếp tại www.topinvest.vn để có những quyết định Mua/Bán hiệu quả, chủ động với thị trường chung tại từng thời điểm cụ thể.

Bình luận về báo cáo
HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index -8.84 %
TopInvest 32.2 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 0 %
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12