Báo cáo phân tích
BID: Báo cáo cập nhật

BID: Báo cáo cập nhật

ANV: Báo cáo cập nhật

ANV: Báo cáo cập nhật

VNM: Mở rộng thị trường Trung Quốc

VNM: Mở rộng thị trường Trung Quốc

Catalyst: (1) SCIC thoái vốn 36% cổ phần VNM cuối năm 2019-2020. (2) Mở cửa xuất khẩu sữa VNM ra thị trường tiềm năng Trung Quốc.

VCB: Báo cáo cập nhật

VCB: Báo cáo cập nhật

Catalyst (1) Bán vốn chiến lược cho cổ đông GIC (còn 7% room khối ngoại). (2) Deal Bancassurance có thể ký trong năm 2020 cùng FWD. (3) Tăng trưởng vượt trội so với ngành và khu vực.

AAA: Báo cáo cập nhật

AAA: Báo cáo cập nhật

• LNST Q3/2019 tăng mạnh nhờ biên LNG mảng bao bì nhựa cải thiện. Doanh thu Q3/2019 của AAA đạt 2.364,2 tỷ đồng (+8,1% yoy). LNST công ty mẹ đạt 63,7 tỷ đồng (+48,5% yoy). Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh hạt nhựa tăng 12% nhưng biên LNG ở mức thấp 2,6% (-0,3% yoy), doanh thu mảng bao bì nhựa tăng nhẹ 1,6% với biên LNG tăng khá lên mức 14,6% (+2,7% yoy).

FPT: Báo cáo cập nhật

FPT: Báo cáo cập nhật

Topinvest dự báo DTT và LNTT của FPT đạt 28,270 tỷ (+21.8% YoY) và 4,870 tỷ (+26.3% YoY). EPS FW 2019 đạt 4,91 VND/cp (+25.8% YoY) (đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi), tương đương với PE FW 2019 là 12.2. Năm 2020, Topinvest dự báo DTT và LNTT của FPT đạt 33,860 tỷ (+19.8% YoY) và 5,870 tỷ (+22.0% YoY). EPS FW 2020 đạt 5,97 VND/cp (+22.0% YoY), tương đương với PE FW 2020 là 10.1

PNJ: Giá hiện tại quanh vùng kỳ vọng

PNJ: Giá hiện tại quanh vùng kỳ vọng

Mức giả hiện tại của PNJ có vẻ là đã đắt và phù hợp cho định giá 2019 với PE xấp xỉ 18 lần; và tăng trưởng dần giảm về 20%. Chúng tôi đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với PNJ cho 2019, với mức giá mục tiêu -->  đã đạt là 85.000 đ/cp.

KHUYẾN NGHỊ MUA TRUNG HẠN VỚI ACB

KHUYẾN NGHỊ MUA TRUNG HẠN VỚI ACB

Mảng bancasurrance sẽ là điểm sáng trên diễn biến kinh doanh ổn định của ACB Rủi ro tín dụng của ACB thấp nhất ngành ngành sẽ là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng thay vì NIM. Trả cổ tức bằng tiền mặt trở lại từ năm 2019, tỷ lệ 10%,

MBB: Báo cáo cập nhật

MBB: Báo cáo cập nhật

DT, LN tăng trưởng mạnh. Định giá hấp dẫn. Bước vào chu kỳ tăng mới.

HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index -11.99 %
TopInvest 42.7 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 3.5 %
Tháng 7 6.9 %
Tháng 8 0 %
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12