Báo cáo phân tích
PVD: Báo cáo cập nhật

PVD: Báo cáo cập nhật

NGÀNH DỆT MAY: CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI ĐEM ĐẾN NHIỀU THÁCH THỨC HƠN LÀ THUẬN LỢI

NGÀNH DỆT MAY: CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI ĐEM ĐẾN NHIỀU THÁCH THỨC HƠN LÀ THUẬN LỢI

Chúng tôi có quan điểm Trung tính trong ngắn hạn đối với triển vọng của ngành Dệt may Việt Nam do những ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra. Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi vẫn đánh giá Tích cực đối với ngành nhờ vào lợi ích đáng kể từ các FTA. Các điểm đến xuất khẩu đa dạng có thể giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và đảm bảo triển vọng tươi sáng cho ngành Dệt may, đặc biệt là khi Việt Nam giải quyết được nút thắt trong chuỗi giá trị. Giá sợi tại Trung Quốc

BID: Báo cáo cập nhật

BID: Báo cáo cập nhật

ANV: Báo cáo cập nhật

ANV: Báo cáo cập nhật

VNM: Mở rộng thị trường Trung Quốc

VNM: Mở rộng thị trường Trung Quốc

Catalyst: (1) SCIC thoái vốn 36% cổ phần VNM cuối năm 2019-2020. (2) Mở cửa xuất khẩu sữa VNM ra thị trường tiềm năng Trung Quốc.

VCB: Báo cáo cập nhật

VCB: Báo cáo cập nhật

Catalyst (1) Bán vốn chiến lược cho cổ đông GIC (còn 7% room khối ngoại). (2) Deal Bancassurance có thể ký trong năm 2020 cùng FWD. (3) Tăng trưởng vượt trội so với ngành và khu vực.

AAA: Báo cáo cập nhật

AAA: Báo cáo cập nhật

• LNST Q3/2019 tăng mạnh nhờ biên LNG mảng bao bì nhựa cải thiện. Doanh thu Q3/2019 của AAA đạt 2.364,2 tỷ đồng (+8,1% yoy). LNST công ty mẹ đạt 63,7 tỷ đồng (+48,5% yoy). Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh hạt nhựa tăng 12% nhưng biên LNG ở mức thấp 2,6% (-0,3% yoy), doanh thu mảng bao bì nhựa tăng nhẹ 1,6% với biên LNG tăng khá lên mức 14,6% (+2,7% yoy).

FPT: Báo cáo cập nhật

FPT: Báo cáo cập nhật

Topinvest dự báo DTT và LNTT của FPT đạt 28,270 tỷ (+21.8% YoY) và 4,870 tỷ (+26.3% YoY). EPS FW 2019 đạt 4,91 VND/cp (+25.8% YoY) (đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi), tương đương với PE FW 2019 là 12.2. Năm 2020, Topinvest dự báo DTT và LNTT của FPT đạt 33,860 tỷ (+19.8% YoY) và 5,870 tỷ (+22.0% YoY). EPS FW 2020 đạt 5,97 VND/cp (+22.0% YoY), tương đương với PE FW 2020 là 10.1

HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index 5.67 %
TopInvest 75.8 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 3.5 %
Tháng 7 6.9 %
Tháng 8 9.3 %
Tháng 9 4.5 %
Tháng 10 10.6 %
Tháng 11 8.7 %
Tháng 12 0 %