Báo cáo phân tích
PVD: Báo cáo cập nhật

PVD: Báo cáo cập nhật

NGÀNH DỆT MAY: CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI ĐEM ĐẾN NHIỀU THÁCH THỨC HƠN LÀ THUẬN LỢI

NGÀNH DỆT MAY: CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI ĐEM ĐẾN NHIỀU THÁCH THỨC HƠN LÀ THUẬN LỢI

Chúng tôi có quan điểm Trung tính trong ngắn hạn đối với triển vọng của ngành Dệt may Việt Nam do những ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra. Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi vẫn đánh giá Tích cực đối với ngành nhờ vào lợi ích đáng kể từ các FTA. Các điểm đến xuất khẩu đa dạng có thể giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và đảm bảo triển vọng tươi sáng cho ngành Dệt may, đặc biệt là khi Việt Nam giải quyết được nút thắt trong chuỗi giá trị. Giá sợi tại Trung Quốc

HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index -11.99 %
TopInvest 42.7 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 3.5 %
Tháng 7 6.9 %
Tháng 8 0 %
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12