Báo cáo phân tích
HVN: Đội bay tăng trưởng nhanh hơn nhu cầu

HVN: Đội bay tăng trưởng nhanh hơn nhu cầu

Mặc dù đã có những sự thay đổi tích cực trong việc kiểm soát chi phí hoạt động và vận hành, cũng như cải thiện về cơ cấu tài chính; chúng tôi vẫn lo ngại về khả năng tăng trưởng trong dài hạn

IDC - Báo cáo cập nhật

MH3

DRC – TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG NĂM 2020

DRC – TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG NĂM 2020

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực về trung hạn: KQKD nửa cuối năm 2019 dự kiến sẽ vững mạnh nhờ vào giá nguyên liệu đầu vào thuận lợi, triển vọng lợi nhuận ròng trong trung hạn của DRC (với tỷ lệ tăng trưởng kép giai đoạn 2018-21 là 34%/năm) được thúc đẩy nhờ vào tỷ suất huy động của Nhà máy sản xuất lốp radical cao hơn và việc kết thúc 7 năm khấu hao của Nhà máy lốp radical – Giai đoạn 1 vào cuối năm 2020. Theo chúng tôi, điều này sẽ mở đường cho DRC duy trì và củng cố hơn nữa chính sác

HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index -11.99 %
TopInvest 42.7 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 3.5 %
Tháng 7 6.9 %
Tháng 8 0 %
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12