Báo cáo phân tích
D2D

D2D

1 Nợ vay NH gần như khong đáng kể. 2 Doanh thu từ Khu dân cư lọc an hơn 1000 tỷ chuẩn bị được ghi nhận. 3 Cho thuê đất khu công nghiệp đã lấp đầy.

HIỆU QUẢ TÍN HIỆU
VN-Index -10.91 %
TopInvest 35.8 %
Năm 2020 Lãi ròng
Tháng 1 6 %
Tháng 2 1.3 %
Tháng 3 -1.8 %
Tháng 4 16.5 %
Tháng 5 10.2 %
Tháng 6 3.5 %
Tháng 7 0 %
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12